Přihláška na akci

Prohlídka pivovaru Lobeč  8. prosince v 18 hodin začíná u studny před pivovarem, pokračuje v renesančním jádru pivovaru – na humně a v síni někdejšího ležatého hvozdu a pokračuje ve staré varně. Dále vystoupáme do patra, kde je možné si prohlédnout interiér kanceláře pana sládka a na někdejší sladové půdě čeká návštěvníky stálá výstava o historii pivovaru a zlatých letech českého piva přelomu 19. a 20. století. Po návratu do přízemí projdeme pivovarský dvůr s dočasně deponovanou technologií parního stroje a vstoupíme do budovy sklepů s kamennou halou lednice. Prohlídka končí návštěvou současné řemeslné provozovny s novou varnou, provozní halou a ležáckým sklepem v historických interiérech.

Po prohlídce si můme dát v restauraci pivo či se dobře najíst. Zájemci o přespání si mohou předem domluvit ubytování.
Na prohlídku se teple oblékněte a obujte. Délka prohlídky cca 70 min. Vstupné 150,- Kč.

Platná emailová adresa
Kontakt na mobilní telefon
Vstupné je 150 Kč/osobu
Pokud chceš k rezervaci termínu cokoliv sdělit, můžes sem.